Textové pole: Vítáme 
Vás
Textové pole: Koncepce nového stavebního zákona vychází z logiky, že stavebník je „zločinec“, který musí v řízení prokázat, že jím není, místo koncepce, v níž se na stavebníky hledí jako na slušné a čestné, jejichž případné nekalé úmysly mohou a musí být v řízení teprve prokázány.							
JUDr. Jiří  Plos : Nový stavební zákon s komentářem pro praxi (Grada, 2007)

Počet přístupů

Naše služby: